Όροι χρήσης της ιστοσελίδας epoints

Αυτοί οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενημερώθηκαν στις 01 Σεπτεμβρίου 2021.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μετά από αυτήν την ενημέρωση, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσετε με αυτούς τους ενημερωμένους όρους.

οι ακόλουθοι όροι χρήσης (αυτοί οι “όροι”) διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου epoints.gr, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του (μαζί: ο “ιστότοπος”), μια διαδικτυακή υπηρεσία για τη δημιουργία εφαρμογών (apps) για φορητές υπολογιστικές συσκευές, τη λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ή μέσω της ιστοσελίδας, την οποία ελέγχει και διαχειρίζεται η bluehost.gr, και η οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες υπό την επωνυμία “Αντώνιος Λινάκης” (“epoints.gr”, “bluehost.gr”,“epoints“, “μας”, “εμάς” ή “εμείς”).

παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους ορούς χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Mε την πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ σε ένα πλαίσιο που δηλώνει ότι αποδέχεστε ή συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://epoints.gr/tos.php και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://epoints.gr/privacy.php και η οποία ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή.
Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα εάν δεν είστε άνω των 18 ετών, καθώς ο ιστότοπος δεν προορίζεται για οποιονδήποτε κάτω από τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος ηλικίας κάτω των 13 ετών την ιστοσελίδα.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Οι υπηρεσίες

O δικτυακός τόπος σας παρέχει πληροφορίες, διάφορα εργαλεία, χαρακτηριστικά και λειτουργίες και σας επιτρέπει να προσαρμόζετε, να συντηρείτε και να διαχειρίζεστε εφαρμογές, ιστοσελίδες ή ιστότοπους, όπως καθώς και άλλες λύσεις, προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο και φόρουμ για να αλληλοεπιδράσουν με άλλους χρήστες μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και ιστολόγιων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή / και να προβάλλονται μέσω του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και / ή οποιασδήποτε άλλης τρέχουσας ή μελλοντικής πλατφόρμας ή μέσων που υποστηρίζονται από την εταιρεία μας.
“υπηρεσίες”, “περιεχόμενο” σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, γραφικά, συνδέσμους, ιστοσελίδες, σημάδια, εικόνες, λογισμικό και κώδικα, αρχεία, κείμενα, φωτογραφίες, ήχο ή βίντεο, ήχους, οπτικά έργα, μουσικά έργα, συγγραφικά έργα και συστατικά.
Επιπλέον, η χρήση ορισμένων υπηρεσιών και περιεχομένου μπορεί επίσης να υπόκειται σε αποποιήσεις ευθυνών, νομικές ειδοποιήσεις, όρους, συμφωνίες κλικ ή άλλες νομικές συμφωνίες (συλλογικά “πρόσθετοι όροι”).
Αυτοί οι πρόσθετοι όροι μπορούν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή στις ενότητες του δικτυακού τόπου όπου ισχύει.
Ως αποτέλεσμα, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμες από εσάς μέχρι να συμφωνήσετε με τους ισχύοντες πρόσθετους όρους. οι παρόντες όροι και, ενδεχομένως, οι πρόσθετοι όροι, αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και οποιουδήποτε περιεχομένου.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ αυτών των όρων και των όποιων πρόσθετων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόσθετοι όροι.

Οι υπηρεσίες παρέχονται για δική σας ευκολία, χωρίς καμία υποχρέωση μας να παρασχεθεί οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη ή οποιοδήποτε άλλο είδος βοήθειας.

Πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών

Σας παραχωρούμε άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) Συμμορφώνεστε πλήρως με τους παρόντες όρους.
(ii) Δεν θα αντιγράψετε, θα διανείμετε ή δεν θα τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ή θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση των υπηρεσιών μας.
(iii) Δεν θα αποστέλλει ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, ανεπιθύμητα μηνύματα, αλυσιδωτές επιστολές κ.λπ.
(iv) Δεν θα διακόψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε να μην:
(i) αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να επηρεάσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, τους λογαριασμούς.
(ii) να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου, των συστημάτων υπολογιστών ή των δικτύων. συμφωνείτε να μην παρεμβαίνετε ή να επιχειρείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς, τα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας.

Η πρόσβαση και η χρήση προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης ή ασφαλών περιοχών της ιστοσελίδας περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ούτε να εκκινήσετε κανένα αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των “bots”, των “crawlers” και των “αναγνωστών εκτός σύνδεσης” που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο με τρόπο που στέλνει περισσότερα μηνύματα στους διακομιστές μας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο του χρόνου από ό, τι ένας άνθρωπος μπορεί ευλόγως να παράγει κατά την ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
Συμφωνείτε να μην συλλέξετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων λογαριασμών ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την ιστοσελίδα, ούτε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επικοινωνίας που παρέχονται από την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό εμπορικής αποστολής.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας επιτρέπουν την εμπορική χρήση όπως προσδιορίζεται ειδικά σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες. όλες οι εμπορικές χρήσεις της ιστοσελίδας ή / και των υπηρεσιών πρέπει να είναι σύμφωνες με τους παρόντες όρους και τους συγκεκριμένους όρους που αφορούν αυτές τις υπηρεσίες.
Απαγορεύεται η παράνομη και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μη εξουσιοδοτημένων πλαισίων ή συνδέσεων με την ιστοσελίδα.
Κάθε τέτοια χρήση θεωρείται ως παραβίαση των παρόντων όρων.

Ο λογαριασμός σας στον ιστότοπο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να γίνετε μέλη.
Με τη δημιουργία του λογαριασμού σας, συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας (κατά περίπτωση) όπως υποδείξατε από τις διαδικασίες εγγραφής μας και να διατηρούμε και να ενημερώνουμε τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε λογαριασμό άλλου χρήστη χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.
Δεν πρόκειται να υποδηλώσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραποιήσετε την ταυτότητά σας ή την αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων στοιχείων του λογαριασμού άλλου προσώπου ή του ονόματος, φωνής, εικόνας ή φωτογραφίας άλλου προσώπου.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων στοιχείων του λογαριασμού σας και για οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας και πρέπει να διατηρήσετε ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που γνωρίζετε ότι αφορά ή σχετίζεται με το λογαριασμό σας.
Θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απωλειών μας εξαιτίας οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας. δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες που υπέστησαν εσείς ή οποιοσδήποτε εξ ονόματός σας και προκλήθηκαν εξαιτίας οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.
Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων στοιχείων του λογαριασμού σας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας μας

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά μας, τον τίτλο και το ενδιαφέρον μας στην ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο καθώς και οποιαδήποτε παράγωγά της, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται ή / και διατίθενται σε αυτήν ή σε σχέση με αυτά, όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα, τα “δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας” σημαίνουν εφευρέσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε τύπου, δικαιώματα επί σχεδίου, υποδείγματα χρησιμότητας ή άλλα παρόμοια δικαιώματα εφευρέσεως, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικά μυστικά ή δικαιώματα εμπιστευτικότητας οποιαδήποτε άλλα άυλα περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες, σε οποιαδήποτε χώρα, που προκύπτουν από το νόμιμο ή το κοινό δίκαιο ή με σύμβαση και είτε τελειοποιούνται, είτε υφίστανται ή και που έχουν ήδη κατατεθεί, εκδοθεί ή αποκτηθεί.
Οποιαδήποτε χρήση αυτών θα αποβεί προς όφελος μας και δεν θα:
(i) Θα αμφισβητήσετε ή θα βοηθήσετε τους άλλους να αμφισβητήσουν τα δικαιώματά μας ή τα συμφέροντά τους στην πνευματική ιδιοκτησία μας ή την εγκυρότητα των δικαιωμάτων μας στην πνευματική ιδιοκτησία μας, και όλες οι αιτήσεις, καταχωρίσεις ή άλλα νομικά αναγνωρισμένα συμφέροντα σε αυτά.
(ii) Επιδιώκουν την εγγραφή, καταγραφή, απόκτηση ή απόπειρα άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστασίας μας. όλα τα δικαιώματα στην πνευματική ιδιοκτησία μας, τα οποία δεν παρέχονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται από εμας. συμφωνείτε να αναθέσετε και να αναθέσετε εμας τυχόν τροποποιήσεις ή παράγωγα έργα οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή / και περιεχομένου που δημιουργήθηκαν από εσάς κατά παράβαση του παραπάνω περιορισμού.

Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή αποποιήσεις ευθυνών που εμφανίζονται στον ή στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο.
Όλα τα δικαιώματα χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών ενδυμάτων, των λογοτύπων, των συνθημάτων, των σχεδίων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων χαρακτηριστικών της μάρκας (συλλογικά “χαρακτηριστικά μάρκας”) ανήκουν εξ ολοκλήρου σε εμάς ή την αντίστοιχη θυγατρική μας.

Απόρρητο

Σεβόμαστε το απόρρητο σας.
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναρτάται στον ιστότοπο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αποκτάμε πρόσβαση, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που δημιουργούνται από τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπηρεσιών ή / χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις ιστοσελίδες, τις υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο, αποδέχεστε τις πρακτικές απορρήτου μας σχετικά με τα δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που διατίθεται στη διεύθυνση https://epoints.gr/privacy.php.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος, οι υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ανεξάρτητο ιστότοπο τρίτων και πληροφορίες που παρέχονται σε έναν ανεξάρτητο ιστότοπο τρίτου μέρους. αυτός ο ανεξάρτητος ιστότοπος τρίτου μέρους παρέχεται αποκλειστικά ως ευκολία σε εσάς και σε άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας και δεν υπόκειται στον έλεγχό μας.
Η epoints δεν ευθύνεται και δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο αυτού του ανεξάρτητου ιστότοπου τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν τον ανεξάρτητο ιστότοπο τρίτου μέρους, ούτε είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε αυτόν τον ανεξάρτητο ιστότοπο τρίτου μέρους.
Θα χρειαστεί να κάνετε τη δική σας ανεξάρτητη κρίση σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας και τη χρήση αυτού του ανεξάρτητου ιστότοπου τρίτου μέρους, που θα διακινδυνεύσετε.
Συμφωνείτε ότι η epoints δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνη ή υπεύθυνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε ή μέσω αυτού του ανεξάρτητου τρίτου μέρους, ιστοσελίδα του κόμματος.

Πληρωμές

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εάν υπάρχουν) μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ή από τρίτο που έχει οριστεί από εμάς για το σκοπό αυτό (“επεξεργαστής πληρωμών”) και οι οποίες ενδέχεται να αντικαθίστανται από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική ευχέρεια μας.
Όλες οι πληρωμές είναι μη επιστρεφόμενες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη υπηρεσία.
Όλες οι αμοιβές που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό δεν περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές. αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα αναλάβετε και θα είστε υπεύθυνοι για όλους τους ισχύοντες φόρους, δασμούς και άλλα τέλη που σας επιβάλλονται σε σχέση με τους παρόντες όρους.
Στο μέτρο που μια πληρωμή απαιτείται για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, εσείς:
(i) Θα πρέπει να προσκομίσετε μια πιστωτική κάρτα εκδοθείσα από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστωτικών καρτών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής στο βαθμό που προσφέρεται σε σχέση με την αντίστοιχη υπηρεσία
(ii) Θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία σύμφωνα με αυτούς τους όρους αφού ο διαχειριστής πληρωμής επαληθεύσει ότι η πιστωτική σας κάρτα ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής που έχετε παράσχει (στο βαθμό που ισχύει) για πληρωμή είναι ακριβής και έγκυρη.

Μόλις ξεκινήσετε την πληρωμή, ο επεξεργαστής πληρωμών θα σας ενημερώσει εάν η πληρωμή έχει υποβληθεί σε επιτυχή επεξεργασία ή εάν αποτύχει.
Εάν η επαλήθευση πληρωμής αποτύχει, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε εναλλακτική πιστωτική κάρτα ή μέθοδο πληρωμής (στο βαθμό που ισχύει).

Αλλαγές και ειδοποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για αλλαγές.
Εάν τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://epoints.gr/privacy.php
θα ενημερώσουμε επίσης την “ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
Οι αναθεωρημένοι όροι θα ισχύουν όταν δημοσιεύονται.
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο αφού δημοσιεύσαμε αλλαγές στους όρους, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους.
Εάν οι τροποποιημένοι όροι δεν είναι αποδεκτοί από εσάς, η μόνη προσφυγή σας είναι να παύσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες.
Περαιτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα ή / και τις υπηρεσίες ή / και την έκταση ή τη διαθεσιμότητά τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. τέτοιες αλλαγές από τη φύση τους μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες ή και δυσλειτουργίες.
Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την εφαρμογή τέτοιων αλλαγών ή από οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες ή σφάλματα μπορούν να προκύψουν από αυτές.

Διαθεσιμότητα ιστοτόπων και υπηρεσιών

Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, εξοπλισμού και δικτύων που παρέχονται από τρίτους. υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα εξ αιτίας αυτών των παραγόντων.
Η epoints δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες θα λειτουργούν χωρίς σφάλματα ή διακοπές ή ότι θα είναι προσβάσιμες ή διαθέσιμες συνεχώς ή θα είναι απρόσβλητες από σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αλλαγή ή τερματισμός λειτουργίας

Οποιαδήποτε στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να κάνουμε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(i) Να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη λειτουργία ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής, για οποιονδήποτε λόγο.
(ii) Να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή / και το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού και τυχόν εφαρμοστέες πολιτικές ή όροι που σχετίζονται με αυτό.
(iii) Να διακόψουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, όπως τυχόν απαιτηθεί για την εκτέλεση συντήρησης ρουτίνας ή μη ρουτίνας, διόρθωσης σφαλμάτων ή άλλων αλλαγών.

Αποποίηση ευθύνης

Η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο παρέχονται προς αγορά “ως έχουν” και “ως είναι διαθέσιμο”.
Η epoints δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο θα είναι χωρίς σφάλματα ή θα λειτουργούν απρόσκοπτα, ‘η ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και/ή του περιεχομένου θα παράξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα, υπηρεσίες και περιεχόμενο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Η epoints αποποιείται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων ακρίβειας, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης, διαθεσιμότητας, ασφάλειας ή συμπληρωματικότητας.
Η epoints αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τις ενέργειες και παραλήψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους, σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου.
Αναλαμβάνετε τη συνολική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.
H μόνη ενέργεια που μπορείτε να προβείτε εναντίον της epoints σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο είναι να διακόψετε την πρόσβαση σας χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Η παραπάνω αποποίηση ισχύει για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη ή τραυματισμό που προκλήθηκε από οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιό υπολογιστών, αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μεταβολή ή χρήση, είτε λόγω παραβίασης της σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

Περιορισμός της ευθύνης

Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, σε καμιά περίπτωση η epoints δεν θα είναι υπεύθυνη για σας για οποιεσδήποτε μερικές ή ολικές άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, συμπτωματικές, παραδειγματικού ή ποινικού χαρακτήρα ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, εσόδων, υπεραξίες, χρήση, δεδομένών, ή απώλειες άυλης μορφής, ακόμα και εάν η epoints έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, όπως και αν ενδέχεται να προκληθούν, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή αλλιώς, που προκύπτουν από ή προκαλούνται από:
(i) Η χρήση ‘η αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του περιεχομένου
(ii) Το κόστος της προμήθειας αναπλήρωσης αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από τη χρήση σας ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του περιεχομένου.
(iii) Οποιαδήποτε αδυναμία, σφάλμα, ή μη διάθεση στη λειτουργικότητα, τη διάθεση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών.
(iv) Οποιοδήποτε σφάλμα ή λάθος που έγινε από οποιοδήποτε μέλος της epoints ή οποιουδήποτε δρα εκ μέρους αυτής ή από την εξάρτηση σας σε περιεχόμενο που διατίθεται στην ή μέσο της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών.
(v) Οποιαδήποτε επικοινωνία, αλληλεπιδράσεις, αντιπροσωπεύσεις ή δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν ή προκύπτουν από την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες
(vi) οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο. οι εξαιρέσεις, περιορισμοί και αποποιήσεις ευθύνης σε αυτή την ενότητα και οπουδήποτε αλλού στους παρόντες όρους χρήσης εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβείς την BlueHost.gr και τις θυγατρικές της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της, τους δικαιοπάροχους, τους δικαιοδόχους, τους διανομείς, τους αντιπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες (συνολικά, τα «αποζημιωμένα μέρη») από και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, αποζημιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρων) που υπέστησαν τα αποζημιωμένα μέρη σε σχέση με ή προκύπτουν από:
(i) Τη χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου.
(ii) Την παραβίαση των παρόντων όρων και / ή τυχόν πρόσθετων όρων.
(iii) Παραβίαση από μέρους σας του δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας, της δημοσιότητας ή του απορρήτου.
(iv) Οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι μία από τις υποβολές χρηστών σας προξένησε ζημία σε τρίτο μέρος.

Θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε αξίωσης.
Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να προσλάβουμε ξεχωριστό σύμβουλο και να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς.

Τερματισμός του λογαριασμού σας

Μπορούμε να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας ή / και την δυνατότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε περιοχών της ιστοσελίδας, της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου παρέχεται στην ή μέσω της ιστοσελίδας, αμέσως κατά την κρίση μας, και / ή να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση, με ή χωρίς αιτία σε περίπτωση αδυναμίας σας να συμμορφωθείτε πλήρως με τους παρόντες όρους και / ή τους ισχύοντες πρόσθετους όρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή τρίτους για οιονδήποτε περιορισμό, αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασης ή της χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου.
Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση διακοπής, τερματισμού ή αναστολής του λογαριασμού σας, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε νέα εγγραφή ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μέσω διαφορετικού ονόματος χρήστη ή άλλως.
Συμφωνείτε επίσης ότι τυχόν παραβίαση από εσάς αυτών των όρων θα συνιστά παράνομη και αθέμιτη επιχειρηματική πρακτική και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία σε εμάς και συμφωνείτε ότι θα λάβουμε οποιοδήποτε αποτρεπτικό ή δίκαιο μέτρο που θεωρούμε αναγκαίο σε τέτοιες περιπτώσεις. αυτά τα διορθωτικά μέτρα προστίθενται σε κάθε άλλο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσουμε. συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς ή σε τρίτους για την καταγγελία της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης αυτών των όρων.

Αρμόδια δικαστήρια

Οι παρόντες όροι χρήσης υπακούν στους νόμους του ελληνικού κράτους και οποιαδήποτε διαφορά και κάθε διένεξη σχετική με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια.

Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι, μαζί με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική επιστροφών και τους πρόσθετους όρους (συλλογικά οι “πλήρεις όροι”) αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ ημών και υμών σχετικά με ή σε σχέση με την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες και οποιοδήποτε περιεχόμενο.
εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων θεωρηθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των όρων, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.
Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων όρων δεν θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτή τη ρήτρα ή από οποιονδήποτε άλλο όρο και η παράλειψη ενός μέρους να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν θα αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.
Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει των όρων.
Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων στους όρους περιλαμβάνονται για λόγους ευκολίας και όχι για την ερμηνεία των όρων. σε αυτούς τους όρους χρήσης, η λέξη “συμπεριλαμβανομένων” χρησιμοποιείται ενδεικτικά, σαν να ακολουθείται από τις λέξεις “αλλά όχι περιοριστικά”.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση, αξίωση ή καταγγελία που ενδέχεται να έχετε σχετικά με την ιστοσελίδα, την υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, στη διεύθυνση:
Αντώνιος Λινάκης
Πατρόκλου 63, 13122, Ίλιον, Αθήνα.
2102625207 - 6937016778
info@epoints.gr

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.